Allmän information

Redan 2009 ryktades det om att fastigheten skulle totalrenoveras. Därefter följde en lång process med bl.a. överklagande från hyresgästernas sida.
Kostnaden för renovering kommer att hamna på ca 80 miljoner. Huset köptes 1999 för ca 74 miljoner.
2010-03-03 hölls ett första informationsmöte för de boende.
Informationsmöte
Både Skånska Dagbladet och Sydsvenskan hade ett antal artiklar om processen. Du hittar dessa under ”Tidningsartiklar”
Upprustningen av Peterstorp, april 2011
Angående den kommande renoveringen och ombyggnaden, maj 2012
Under processens gång har HSB informerat de boende via brev om vad som kommer att ske den närmsta tiden.
HSB info nr 1A, jan 2013
De öppna spisarna skulle alltså stängas pga ”striktare rekommendationer och regler som införtsts efter branden på Potatisåkern”. Det där kändes inte ärligt! I grannhuset och nästa hus, som är bostadsrättsföreningar, eldast det i de öppna spisarna. Så varför inte i vårt hus? Kontakt togs med ett företag som säljer braskaminer och där ägaren är sotare och känner till vårt hus mycket väl eftersom han sotat här flera gånger. Han blev närmast upprörd över jämförelsen med Potatisåkern. Där var det en felkonstruktion (en 90-gradersböj nära brännbart material) som inte kan jämföras med våra rökkanaler som går rätt upp. – Det är klart att ni ska få elda. Detta påpekades för HSB som kröp till korset. En ogenomtänkt formulering. Strax därefter kom infoblad 1B.
HSB info nr 1B, feb 2013
Här är det struket om varför de öppna spisarna inte ska få användas, Bara att de ska stängas.
Förklaringen är enkel: Om en lägenhet är utrustad med öppen spis får fastighetsägaren höja hyran. Men den höjningen är relativt liten i jämförelse med vad det kostar att hålla igång en öppen spis. Sotning, besiktning m.m. Så därför är det mycket vanligt i hyreshus att ägaren av ekonomiska skäl stänger spisarna. Hade vi varit en bostadsrättsförening skulle vi haft ett helt annat inflytande.
Från HSB har vi många gånger hört när hyresgästerna ifrågasätter kostsamma (för hyresgästen!) detaljer i den pågående renoveringen (handdukstork, golvvärm m.m.) att ”idag kräver hyresgäster detta”. Men sanningen är den att fastighetsägare gärna ”maxar” lägenheterna på sådant som har en kort återbetalningstid. Mer om detta på annat ställe.
HSB info nr 2, maj 2013
HSB info nr 3, jun 2013
HSB info nr 4, aug 2013
HSB info nr 5, okt 2013
HSB info nr 6, dec 2013
HSB info nr 7, dec 2013
HSB info jan 2014
HSB info nr 1, jan 2014
HSB info nr 2, jan 2014
HSB info nr 3, feb 2014
Otto Magnusson info, mars 2014 
Otto Magnusson info, juni 2014 
HSB info nr 4, juli 2014
HSB info nr 5, oktober 2014
Hyresgästerna protesterade mot att avloppsstammarna skulle bytas. Vi ville att HSB skulle använda relining som är mycket vanlig idag. Hyresgästerna kontaktade HSB centralt i Stockholm för att få en uppfattning om hur vanliga de bägge metoderna är. Av de ca 3000 HSB bostadsrättsföreningar som finns i Sverige är det bara en (1) som har utfört stambyte. Stambyte är betydligt vanligare i hyresfastigheter. En relining är inte bruksvärdeshöjande vilket innebär att fastighetsägaren själv får stå för alla kostnaderna.
Ett företag som utför relining fick möjlighet att offerera en relining av fastigheten. Priset skulle bli 1.6 milj inkl. relining av de stora horisontella rören under huset. 30 000:- per lägenhet i snitt.
Istället försöker fastighetsägaren få till ett stambyte och passar då samtidigt på att uppgradera köket så att bruksvärdet kan höjas. Denna höjning medför då också att hyran kan höjas. I vårt fall höjer de bruksvärdet genom att installera: Spisfläkt, induktionsspis, ny köksinredning, höjning av diskbänken, diskmaskin.
I vårt fall påstod HSB att hela köksinredningen måste tas ner för att komma åt avloppsstammarna. Och då ville de passa på att byta köksinredning också. Hyresgästerna anlitade en konsult som kunde konstatera att avloppsstammarna inte ligger placerade bakom köksinredningen. Det ligger i ett schakt bakom spisen. Endast spisen måste alltså flyttas ut för att komma åt stammarna.
Nu visar det sig att vår konsult fick rätt. Det kommer att läggas upp bilder på detta under ”Foton”