Historik

Fastigheten har adressen Tessins väg 1 i Malmö och är uppförd 1938 av byggmästare Eric Sigfrid Persson.
Arkitekt var David Helldén/Stig Dranger.

Fastigheten ägs sedan april 1999 av HSB Sundsfastigheter AB.